maandag 21 december 2015

prijsdifferentiatie

prijsdifferentiatie


Onder prijsdifferentiatie of ook wel prijsdiscriminatie verstaan we de situatie waarbij een aanbieder op gescheiden deelmarkten verschillende verkoopprijzen voor hetzelfde goed hanteert.

Een voorbeeld zijn bijvoorbeeld bedrijven die senioren (65+ 'er)een lagere prijs laten betalen dan de overige klanten. Ook voor studenten gelden vaak afwijkende prijzen.
Gebruikte begrippen in prijsdifferentiatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer