dinsdag 29 december 2015

particuliere borg

particuliere borg


Een particuliere borg is borg die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en geen publiekrechtelijk rechtspersoon is.

Een dergelijke borgstelling van een particulier is slechts geldig voor zover een in geld uitgedrukt maximumbedrag is overeengekomen.
Gebruikte begrippen in particuliere borg


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
borgstelling
  ... een borgstelling wordt ook wel borgtocht genoemd een borgstelling is een overeenkomst waarbij een derde partij die de borg wordt genoemd...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer