maandag 28 december 2015

investeringskrediet

Investeringskrediet


Investeringskrediet is een vorm van krediet dat bestemd is voor de aankoop van goederen die voor investeringsdoeleinden worden gebruikt. Denk aan de meer vaste kapitaalgoederen.

In de meeste gevallen wordt een investeringskrediet verstrekt in de vorm van een wat langere leningsvorm gezien het karakter van de investering.

Vertalingen investeringskrediet

Engels: Investment Credit

Gebruikte begrippen in investeringkrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer