dinsdag 22 december 2015

Premietrekker

Premietrekker


Verkoper van rechten bij een premieaffaire die de premie ontvangt en het risico van levering of ontvangst van de onderliggende stukken draagt. In eerste instantie is dit de premiemakelaar, doch deze zal dit risico veelal doorschuiven naar bijv. een grote belegger..

De premietrekker is te vergelijken met de schrijver van opties .

Hij loopt het risico stukken af te moeten nemen dan wel te moeten leveren.
Gebruikte begrippen in premietrekker


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
premieaffaire
  ... de premie affaire is de voorloper van de optie en nog bij wel bij fondsen waarop geen aandelen genoteerd...Lees meer
premiemakelaar
  ... een premiemakelaar is een bedrijfslid van de vereniging voor de effectenhandel dat als wederpartij fungeert van degene die een premieaffaire...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer