vrijdag 25 december 2015

Pauschalpolis

Pauschalpolis


De pauschalpolis is een polis van bijvoorbeeld een transportverzekering waarbij alle goederenzendingen tot een zeker maximumbedrag per zending gedurende een bepaalde periode op de overeengekomen voorwaarden zijn verzekerd tegen vooruitbetaling van een bedrag ineens als premie.

Overeengekomen kan worden, dat de voorafbetaalde premie als een voorschot geldt;

De definitieve premie wordt dan na afloop van de verzekeringsperiode vastgesteld aan de hand van de werkelijk plaatsgevonden goederenzendingen.

De Pauschalpolis wordt ook wel afkooppolis of abonnementspolis genoemd.

Vertalingen Pauschalpolis


Engels: Block policyGebruikte begrippen in pauschalpolis


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

afkooppolis
  ... De pauschalpolis is een polis van bijvoorbeeld een transportverzekering waarbij alle goederenzendingen tot een zeker maximumbedrag per zending gedurende een...Lees meer
pauschalpolis
  ... de pauschalpolis is een polis van bijvoorbeeld een transportverzekering waarbij alle goederenzendingen tot een zeker maximumbedrag per zending gedurende een...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
transportverzekering
  ... onder een transportverzekering verstaan we de verzekering van goederen tijdens hun vervoer zoals blijkt uit het daarvoor afgegeven assurantiedocument...Lees meer

Begrippen waar pauschafpolis in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

afkooppolis
  ... De pauschalpolis is een polis van bijvoorbeeld een transportverzekering waarbij alle goederenzendingen tot een zeker maximumbedrag per zending gedurende een...Lees meer
pauschalpolis
  ... de pauschalpolis is een polis van bijvoorbeeld een transportverzekering waarbij alle goederenzendingen tot een zeker maximumbedrag per zending gedurende een...Lees meer