maandag 16 november 2015

Nietaankomstrisico

Nietaankomstrisico


Het niet-aankomstrisico is een risico dat een importeur loopt dat de goederen die hij vooruit heeft betaald, niet in Nederland aankomen door omstandigheden die niet door de transportverzekering worden gedekt.

Bijvoorbeeld door een uitvoerverbod in het land van de exporteur.

Verzekering van dit risico is mogelijk bij de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NV.

Deze verzekering is alleen mogelijk in combinatie met een verzekering die ook de vooruitbetalingsrisico's van de importeur dekt.
Gebruikte begrippen in niet aankomstrisico


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
nederlandsche credietverzekering
  ... de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv wordt afgekort aangeduid met ncm het is een in amsterdam gevestigde maatschappij...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
transportverzekering
  ... onder een transportverzekering verstaan we de verzekering van goederen tijdens hun vervoer zoals blijkt uit het daarvoor afgegeven assurantiedocument...Lees meer