dinsdag 24 november 2015

Offshore fund

Offshore fund


Onder een offshore fund verstaan we een beleggingsinstelling die officieel in een ander land is gevestigd dan de beheerder en de participanten.

De keuze voor het land van vestiging wordt over het algemeen bepaald door het (prettige!) belastingregime aldaar. We spreken dan ook wel over de vestiging in een belastingparadijs.
Gebruikte begrippen in offshore fund


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggingsinstelling
  ... Een beleggingsinstelling is een organisatie die de door haar aandeelhouders dan wel participanten toevertrouwde gelden voor hen belegt...Lees meer
fund
  ... een fund is hetzelfde als een beleggingsfonds de term fund komt in principe uit de angelsaksische landen maar is hier...Lees meer