dinsdag 17 november 2015

Procent B indicator

Procent B indicatorDe zogenaamde Procent B indicator is een afgeleide indicator van de zogenaamde bollingerbands.

De Procent B indicator geeft aan waar de koers (meestal een slotkoers) zich binnen een bollingerband bevindt.

In formule
                                    (close - lower band) / (upper band - lower band)

De procent B indicator kent de volgende waardebereiken:

< 0 Zit onder de onderste band
0 zit op de onderste band
0 - 100 tussen de banden in
100 zit op bovenste band
> 100 zit boven de bovenste band
Gebruikte begrippen in procent b indicator


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

band
  ... Er zijn in de technische analyse nogal wat indicatoren die gebruik maken van een zogenaamde band of envelop om de...Lees meer
close
  ... de slotkoers ofwel slot of close is de koers die geldt op het moment dat de beurs gesloten wordt...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer
slotkoers
  ... de slotkoers afgekort tot slot of close is de laatst gedane koers van een aandeel of optie die geldt op...Lees meer