maandag 30 november 2015

Pandbrief

Pandbrief


Een Pandbrief is een door een hypotheekbank uitgegeven schuldbewijs aan toonder. In feite is het een vorm van een obligatie. Een bron van misverstanden bij pandbrieven is het feit dat het niets met een onderpand te maken heeft, zoals de naam wel enigszins suggereert.

Pandbrieven zijn altijd bij de emittent beschikbaar via een systeem van doorlopend afgifte. Hier ligt een verschil met de obligatie die in het algemeen via een emissie op beurs terecht komt.

Een pandbrief is na de eerste uitgifte meestal ook gewoon op de beurs te verhandelen net als andere obligaties..
Gebruikte begrippen in pandbrief


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
hypotheekbank
  ... een hypotheekbank is een specialistische bank die zich bezig houdt met verkrijgen van gelden van het publiek met een termijn...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
schuldbewijs
  ... een zogenaamd schuldbewijs is een obligatie die niet op de beurs genoteerd is en nog wel eens door banken worden...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer