maandag 7 september 2015

macroaanbod

Macroaanbod


Het macroaanbod is het aanbod dat alle producenten bij elkaar aan willen gaan bieden bij een bepaald prijsniveau. Bekend is de macroaanbodlijn.

In de grafiek is verticaal de prijs uitgezet en horizontaal de geproduceerde hoeveelheid.

In het begin van de grafiek (gebied a->b) is er voldoende productiecapaciteit. De omvang kan rustig groeien terwijl er nauwelijks effect is op de prijzen.

In het gebied b-> moet er geínvesteerd worden om nog verdere productie mogelijk te maken en gaan de prijzen stijgen. In punt c is de maximale productiecapaciteit bereikt.

Elke poging om meer te produceren heef dan slechts prijsstijging tot gevolg.
Gebruikte begrippen in macroaanbod


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
productiecapaciteit
  ... onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer