woensdag 19 augustus 2015

Fiscale partner

Fiscale partner


U wordt voor de inkomstenbelasting als fiscale partner aangemerkt als u getrouwd bent of als u uw partnerschap geregistreerd heeft bij de gemeente.

Fiscale partner


Als u samenwoont, kunt u ervoor kiezen fiscale partner te zijn. De voorwaarden daarvoor zijn:

- U voert in één jaar meer dan zes maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding.

- U staat beiden gedurende die periode bij de gemeente ingeschreven op hetzelfde adres.

- U bent beiden 18 jaar of ouder. In samenwoningssituaties van ouder en kind, moet u beide 27 jaar of ouder zijn.
Gebruikte begrippen in fiscale partner


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemeente
  ... een gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur de gemeente als locale overheid is...Lees meer
huishouding
  ... in de economie is een huishouding wat breder dan het begrip dat we gevoelsmatig voor ogen hebben...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer