dinsdag 18 augustus 2015

Dynamiter

Dynamiter


Een Dynamiter is een medewerker die door zijn dynamische gedrag zijn niet ter zake kundige klanten overhaalt tot riskante beleggingen. In het algemeen is het daarbij voldoende om een hoger rendement dan een spaarrekening voor te spiegelen.


Als deze beleggingen verkeerd uitpakken (en dat gebeurt in de praktijk nogal eens) dan heeft de dynamiter zijn klanten dus als het ware "opgeblazen".
Gebruikte begrippen in dynamiter


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer