dinsdag 18 augustus 2015

Dwangbevel

Dwangbevel


Een dwangbevel wordt uitgereikt door een deurwaarder en kan gezien worden als een bevel in executoriale vorm waarmee de fiscus of een andere door de rechter in het gelijk gestelde schuldeiser elk vermogensbestanddeel van de debiteur kan uitwinnen.
Gebruikte begrippen in dwangbevel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
deurwaarder
  ... een deurwaarder is een ambtenaar die door de overheid wordt aangesteld en wiens taak bestaat uit het doen van bepaalde...Lees meer

Begrippen waar dwangbevel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

verzet
  ... onder de term verzet verstaan we 1 een voorziening in rechte in bepaalde omstandigheden tegen een rechterlijke uitspraak of beschikking die...Lees meer