vrijdag 14 augustus 2015

dividendrenseignering

dividendrenseignering


Onder dividendrenseignering verstaan we dat banken en commissionairs jaarlijks eigener beweging aan de Belastingdienst per klant opgeven hoeveel dividend deze ontvangen heeft.

De belastingdienst vergelijkt deze gegevens vervolgens met de door de belastingplichtigen zelf opgegeven dividendinkomsten.

Er bestaat een gelijksoortige regeling voor rentegegevens, de renterenseignering.
Gebruikte begrippen in dividendrenseignering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer