vrijdag 14 augustus 2015

distant delivery month

Distant delivery month


Met de bepaling distant delivery month wordt in de termijnhandel de specificatie van termijncontracten aangegeven dat fysieke levering niet in de uitoefenmaand plaats zal vinden maar in de maanden erna.
Gebruikte begrippen in distant delivery month


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

delivery
  ... de term delivery kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen...Lees meer
delivery month
  ... de delivery month is de maand waarop een futurescontract afloopt en waarop dus de fysieke levering plaats kan vinden...Lees meer
fysieke levering
  ... we spreken van fysieke levering in de wereld van de termijncontracten hierbij is fysieke levering vaak vooropgezet omdat bijvoorbeeld een...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
termijnhandel
  ... onder het algemene begrip termijnhandel verstaan we het kopen en verkopen van goederen commodities in de toekomst voor...Lees meer
uitoefenmaand
  ... de uitoefenmaand is de kalendermaand waarin opties aflopen de eigenlijke uitoefendatum of liever gezegd de laatste datum waarop handel in een...Lees meer