vrijdag 14 augustus 2015

Dispositie

Dispositie


Onder dispositie verstaan we het opnemen van contanten bij een bank door iemand die over een krediet kan beschikken bij een financiële instelling zoals een bank.

Het geven van een opdracht om geld over te boeken naar de rekening van een ander (al dan niet bij dezelfde bank) wordt ook onder het begrip dispositie gerekend.

In de praktijk wordt naast dispostie ook wel gesproken van (kunnen) beschikken of kasopname gesproken.

Vertalingen van dispositie

Engels:  draw on an account 

Gebruikte begrippen in dispositie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer

Begrippen waar dispositie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

dispositie effect
  ... het dispositie effect vinden we terug bij de behaveriol...Lees meer
dispositie in gedeelten onder documentair krediet
  ... dispositie in gedeelten onder documentair krediet is het beschikken onder een documentair krediet over ã©ã©n...Lees meer
renouvellerend documentair krediet
  ... renouvellerend wordt ook wel revolverend genoemd...Lees meer