dinsdag 18 augustus 2015

Federal Deposit Insurance Corporation

Federal Deposit Insurance Corporation


De Federal Deposit Insurance Corporation ofwel FDIC is een overheidsorgaan in de USA dat orde op zaken stelt bij banken die onderuit gegaan zijn. In de praktyijk zoekt de FDIC een andere bank in de omgeving van de failliete bank die tegen gunstige voorwaarden de zaak over mag nemen.

Daarnaast beschermt de Federal Deposit Insurance Corporation de deposito's die uitstaan bij banken die lid zijn van de FED of bij banken die zich vrijwillig hebben aangesloten.

De deposito's zijn in geval van faillissement en het uitblijven van een oplossing verzekerd van terugbetaling van een bepaald bedrag.

Net als bij het Nederlandse depositogarantiestelsel krijgt de klant dan (een deel van) zijn geld terug.
Gebruikte begrippen in federal deposit insurance corporation


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
depositogarantiestelsel
  ... het depositogarantiestelsel ofwel het dgs houdt in dat rekeninghouders tegoeden tot maximaal 100000 euro terug kunnen krijgen indien de bank...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer