woensdag 22 juli 2015

United Nations Commission on International Trade Law

United Nations Commission on International Trade Law


De United Nations Commission on International Trade Law, afgekort UNCITRAL, is een commissie van de Verenigde Naties die zich inzet voor het tot stand komen en harmoniseren van het internationaal handelsrecht.

De UNCITRAL werkt sinds de revisie van 1975 mee aan de totstandkoming van de uniforme regelen en usances voor documentaire kredieten, waardoor de toepassing kon worden uitgebreid tot landen die geen lid zijn van de International Chamber of Commerce.
Gebruikte begrippen in UNCITRAL


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
handelsrecht
  ... het handelsrecht is een verzamelnaam voor een aantal rechtsregels die in het wetboek van koophandel en enkele afzonderlijke wetten voorkomen...Lees meer
international trade
  ... in het international trade rapport wordt het verschil tussen export en import gemeten import en export zijn zwaar meewegende...Lees meer
revisie
  ... het begrip revisie heeft meerdere betekenissen 1 periodiek kritisch controleren en herbeoordelen van een bestaand kredietarrangement...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer