woensdag 22 juli 2015

Uniform Pensioen Overzicht

Uniform Pensioen Overzicht


De term Uniform Pensioen Overzicht ofwel UPO komt uit de pensioenwereld.

Het Uniform Pensioen Overzicht is een gestandaardiseerd overzicht dat in 2008 is ingevoerd om iedereen meer inzicht in de waarde van zijn of haar pensioen te geven.

De berekeningen zijn een benadering en er wordt regelmatig beweerd dat de uitkomsten stelselmatig veel te optimistisch worden weergegeven. Dat betekent dat degene die recht heeft op het pensioen tzt rekening moet houden met een soms aanzienlijk lager bedrag dan hij of zij in gedachten heeft.

En dat is dan natuurlijk nog los van het constante gemorrel aan de pensioenen door de overheid.

Dit kan echter zeer individueel zijn.
Gebruikte begrippen in uniformpensioenoverzicht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer