woensdag 22 juli 2015

Uniform Customs and Practice

Uniform Customs and Practice


Uniform Customs and Practice ofwel UCP staat voor een serie uniforme regelingen en usances voor documentaire kredieten.
Gebruikte begrippen in UCP


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer