woensdag 22 juli 2015

Ultravires

Ultravires


Onder ultravires verstaan we de situatie waarin bepaalde handelingen in strijd met het doel van de rechtspersoon zijn verricht.

De nietigheid van deze handelingen kan slechts door de rechtspersoon worden ingeroepen indien de wederpartij wist van die overschrijding of er van af kon weten.

In feite wordt de wederpartij vergaand beschermd.
Gebruikte begrippen in ultravires


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer