woensdag 22 juli 2015

Uitzoeken

Uitzoeken


Onder uitzoeken verstaan we het proces waarbij degene die een prijs afgeeft, ofwel de steller van een valutakoers of rentepercentage slechts één prijs afgeeft.

De steller laat het dan aan de tegenpartij op de markt over of die op deze prijs wil kopen respectievelijk verkopen.
Gebruikte begrippen in uitzoeken


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer
steller
  ... een steller is een persoon die zich bezighoudt met het stellen van valuta...Lees meer

Begrippen waar uitzoeken in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelenselectie
  ... met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuille aandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen...Lees meer
aandelenselectie
  ... met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuilleaandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen...Lees meer
heuristische methode
  ... onder een heuristische methode verstaan we het uitzoeken van de beste resultaten door deze stuk voor stuk uit te...Lees meer