woensdag 15 juli 2015

Semi-automatisch limietenboek

Semi-automatisch limietenboek


Onder het semi-automatisch limietenboek verstaan we het orderboek voor de meest actieve fondsen van de Amsterdamse Effectenbeurs, waarbij een deel van de transacties automatisch wordt uitgevoerd.
Gebruikte begrippen in semi automatisch limietenboek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
limietenboek
  ... het limietenboek is geen "boek" maar een administratief systeem op een computer waarin gelimiteerde orders worden beheerd die buiten de...Lees meer
meest actieve fondsen
  ... de meest actieve fondsen zijn in de officiële notering opgenomen fondsen met de hoogste omzetten gedurende langere tijd...Lees meer