zondag 7 juni 2015

Comparant(en)

Comparant(en)


Onder Comparant(en) verstaan we de afzonderlijke partijen die betrokken zijn bij een contract.