vrijdag 26 juni 2015

Speciale borgstelling

Speciale borgstelling


Speciale borgstelling

Een speciale borgstelling is een vorm van een borgstelling waarbij niet de nakoming op de juiste wijze van alle uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van een schuldenaar wordt gegarandeerd, maar alleen de met name in de speciale borgstelling genoemde verplichtingen.

Dit in tegenstelling tot een algemene borgstelling.

Vertalingen van speciale borgstelling

Engels:  special contract of suretyship 


Gebruikte begrippen in speciale borgstelling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

borgstelling
  ... een borgstelling wordt ook wel borgtocht genoemd een borgstelling is een overeenkomst waarbij een derde partij die de borg wordt genoemd...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer