donderdag 25 juni 2015

Groen boek

Groen boek


Het zogenaamde Groen boek is de aanduiding  het boekwerk waarin ondermeer het Reglement voor de Wisselhandel is opgenomen

Dit Groen boek geeft voorschriften over de wisselhandel zoals

– het verkeer tussen de leden onderling;

– koop en verkoop van deviezen;

– koop en verkoop buitenlands bankpapier; het verkeer tussen de leden en nietleden inzake – vreemde valutarekeningen;

– koop en verkoop van deviezen;

– valutatransacties