donderdag 25 juni 2015

Groeipercentage

Groeipercentage


Het zogenaamde Groeipercentage is een percentage dat wordt vastgesteld door De Nederlandsche Bank NV waarmee de korte kredietverlening en de lange uitzettingen aan de binnenlandse private sector slechts mogen stijgen als deze niet gefinancierd zijn met aandelenkapitaal, reserves, achtergestelde leningen en leningen met een gemiddelde oorspronkelijke looptijd van langer dan twee jaar.

Dit groeipercentage is een onderdeel van de kwantitatieve kredietbeheersing.
Gebruikte begrippen in groeipercentage


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiĆ«le wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
oorspronkelijke looptijd
  ... de oorspronkelijke looptijd is de bij het sluiten van een overeenkomst overeengekomen tijdsperiode tot de vervaldatum van de overeenkomst...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer