maandag 1 juni 2015

gemengde verzekering

gemengde verzekering


Onder een gemengde verzekering verstaan we de combinatie van een verzekering die tot uitkering komt bij in leven zijn op einddatum en een verzekering die tot uitkering komt bij overlijden voor de einddatum.

Een gemengde verzekering is een zogenaamde kapitaalverzekering.

Hypotheekvormen met een kapitaalverzekering zijn de leven-, spaar- en beleggingshypotheek.
Gebruikte begrippen in gemengde verzekering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggingshypotheek
  ... Een beleggingshypotheek is een vorm van een hypotheek waarbij een hoger bedrag dan noodzakelijk voor aankoop van een woning wordt...Lees meer
einddatum
  ... de einddatum is een term uit de obligatie en de optiehandel bij obligaties is de einddatum dag waarop de lening helemaal is...Lees meer
kapitaalverzekering
  ... onder een kapitaalverzekering verstaan we een overeenkomst met een verzekeraar waarbij tegen betaling van een bedrag ineens of een periodieke...Lees meer