maandag 15 juni 2015

Eigendomsakte

Eigendomsakte


Onder de eigendomsakte verstaan we een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte.

De eigendomsakte wordt door de notaris verstrekt aan de nieuwe eigenaar na de eigendomsoverdracht.
Gebruikte begrippen in eigendomsakte


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
kadaster
  ... de kabuse is de oorspronkelijke japanse naam voor de dark cloud cover bearish uit de candlestickanalyse...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer

Begrippen waar eigendomsakte in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

passeren van een akte
  ... het passeren van een akte is een formele handeling waarbij een akte bij de notaris in de...Lees meer
verlijden van een akte
  ... het passeren van een akte is een formele handeling waarbij een akte bij de notaris in de...Lees meer