zondag 7 juni 2015

Compensabel verlies

Compensabel verlies


Onder compensabel verlies verstaan we verliezen die in latere jaren op de winst in mindering gebracht kunnen worden, wat dan weer gunstig is voor de af te dragen belastingen.

Gebruikte begrippen in compensabel verlies


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer