zondag 7 juni 2015

theorie comparatieve kostenverschillen

theorie comparatieve kostenverschillen


De theorie comparatieve kostenverschillen is ontwikkeld door de Britse econoom David Ricardo (1772-1823).

Er wordt bij het werken met comparatieve kostenverschillen gekeken hoeveel eenheden arbeid Europa en Japan elk nodig hebben om een eenheid voedsel of een eenheid kleding te produceren.

Aangenomen wordt bij de vergelijking dat voor beide producties uitsluitend arbeid nodig is.

De ruilverhouding in elk van beide landen is gebaseerd op de hoeveelheid arbeid die voor de producten moet worden ingezet.

Gebruikte begrippen in theorie comparatieve kostenverschillen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
david ricardo
  ... david ricardo leefde van 1772 tot 1823 en was een engels econoom zakenman en parlementariër zijn voornaamste werk "principles...Lees meer