zondag 7 juni 2015

Commanditair vermogen

Commanditair vermogen


Onder het commanditair vermogen verstaan we het vermogen dat door een of meerdere vennoten wordt ingebracht.

Deze stille of commanditaire vennoten moeten zich tot dit inbrengen beperken en mogen zich niet met het beheer van de onderneming  bemoeien.

Ook komt de naam van de commanditaire vennoten niet voor in het handelsregister.

De aansprakelijkheid van commanditaire vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inbreng, maar dan wel onder de voorwaarde dat zij niet met het beheer van de onderneming dan wel van het vermogen bezighouden.

Gebruikte begrippen in commanditair vermogen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aansprakelijkheid
  ... Onder het juridische begrip aansprakelijkheid verstaan we de verantwoordlijkheid in rechte voor een schuld die in het algemeen een schuld...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer