zondag 7 juni 2015

common data feed

common data feed


De common data feed is een samenwerkingsverband tussen verschillende beurzen op het gebied van het elektronisch leveren van koersinformatie en daarvan afgeleide gegevens zoals dividenden, couponrentes, splitsing van aandelen en dergelijke.
Gebruikte begrippen in common datafeed


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
data
  ... eerste betekenis van data in de ict wereld hebben we het over gegevens of informatie in machinaal of elektronisch leesbare...Lees meer
koersinformatie
  ... onder koersinformatie verstaan we alles wat met koersvorming zowel actueel als in de tijd gezien te maken heeft...Lees meer