woensdag 6 mei 2015

Premievrij

PremievrijWe spreken van premievrij in de situatie waarin de consolidatie van inmiddels opgebouwde rechten van een kapitaalverzekering door stopzetting van de premiebetaling heeft plaatsgevonden met handhaving van de verzekering.

premievrij


Dit betekent meestal dat de oorspronkelijke verzekering wordt afgekocht. Met die afkoopwaarde als koopsom wordt een soortgelijke verzekering tot een lager bedrag gesloten.
Gebruikte begrippen in premievrij


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

afkoopwaarde
  ... Onder de afkoopwaarde verstaan we het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige be ëindiging van een levensverzekering de afkoopwaarde is afhankelijk van...Lees meer
consolidatie
  ... consolidatie is het samenvoegen van alle afzonderlijke jaarrekeningen van bedrijven die tot een concern of conglomeraat behoren...Lees meer
kapitaalverzekering
  ... onder een kapitaalverzekering verstaan we een overeenkomst met een verzekeraar waarbij tegen betaling van een bedrag ineens of een periodieke...Lees meer
koopsom
  ... de term koopsom is afkomstig uit de pensioenwereld van een koopsom is sprake als u eenmalig een bedrag betaalt aan...Lees meer