vrijdag 8 mei 2015

crosscorrelatie

crosscorrelatie


Het begrip cross-correlatie komen we tegen in een groep handelaren. Het geeft aan in hoeverre een individuele trader gelijk loopt met de groep qua winnen en verliezen.

Iemand die dwars tegen alles in gaat (dus officieel een negatieve correlatie met de overigen heeft) kan daarmee het totale risico van een groep behoorlijk omlaag brengen en het is dus zeker niet optimaal als alle neuzen altijd maar dezelfde kant op staan.
Gebruikte begrippen in crosscorrelatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

correlatie
  ... correlatie is de wiskundige of statistische samenhang tussen twee onafhankelijke variabelen of getallenreeksen...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer