dinsdag 12 mei 2015

delivery month

delivery monthDe delivery month is de maand waarop een futurescontract afloopt en waarop dus de fysieke levering plaats kan vinden.
Gebruikte begrippen in delivery month


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

delivery
  ... de term delivery kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen...Lees meer
fysieke levering
  ... we spreken van fysieke levering in de wereld van de termijncontracten hierbij is fysieke levering vaak vooropgezet omdat bijvoorbeeld een...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer

Begrippen waar delivery month in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

distant delivery month
  ... met de bepaling distant delivery month wordt in de termijnhandel de specificatie van termijncontracten aangegeven dat fysieke levering...Lees meer