zondag 17 mei 2015

certified stock

certified stock


Onder certified stock verstaan we voorraden van goederen of grondstoffen die goedgekeurd zijn en geleverd mogen worden op de goederen- en grondstoffentermijnmarkten.
Gebruikte begrippen in certified stock


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
voorraden
  ... onder de voorraden zoals we die in de cijfers van een onderneming tegenkomen verstaan we de waarde van alle grondstoffen...Lees meer