vrijdag 15 mei 2015

privé kapitaal

Privé kapitaalHet privé kapitaal is het vermogen van een natuurlijk persoon dat noch tot het aansprakelijk vermogen van een naamloze of besloten vennootschap, noch tot het aandeel in het vennootschappelijk vermogen van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap behoort.