dinsdag 5 mei 2015

opgeofferd alternatief

opgeofferd alternatiefWe spreken van opgeofferd alternatief als er in de economie keuzes gemaakt moeten worden en er een alternatief is afgevallen.

Iemand kan bijvoorbeeld maar één beroep tegelijk uitoefenen. Op het moment dat je een keuze moet maken, bijvoorbeeld bij je beroep omdat je nu éénmaal niet op meerdere plaatsen tegelijk kunt zijn, zal er altijd wel een keuze afvallen.

Die afvaller is dan het opgeofferd alternatief
Gebruikte begrippen in opgeofferd alternatief


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer