vrijdag 15 mei 2015

Minimumcondities

MinimumconditiesDe zogenaamde minimumcondities zijn de tarieven die de leden van de Nederlandse Bankiersvereniging conform het reglement van die vereniging minimaal bij het verlenen van bepaalde diensten moeten toepassen.

Onderscheid wordt bij die minimumcondities gemaakt in de tarieven tussen de leden onderling, van leden jegens banken in het buitenland en van leden jegens de overige niet-leden.
Gebruikte begrippen in minimumcondities


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
nederlandse bankiersvereniging
  ... de nederlandse bankiersvereniging is een vereniging van algemene banken die zijn ingeschreven in het register van de kredietinstellingen van...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer

Begrippen waar minimumcondities in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

reglement van de nederlandse bankiersvereniging
  ... het reglement van de nederlandse bankiersvereniging is het reglement waarin de minimumcondities zijn vastgelegd die de...Lees meer