dinsdag 12 mei 2015

inkomensoverdrachtenrekening

inkomensoverdrachtenrekeningOnder inkomensoverdrachtenrekening verstaan we een deelrekening van de betalingsbalans waar we de betalingen en ontvangsten van in het kader van de secundaire inkomensverdeling (de inkomenoverdracht) op terug vinden.
Gebruikte begrippen in inkomensoverdrachten rekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

betalingsbalans
  ... de betalingsbalans is het overzicht van alle in geld uitgedrukte transacties die ingezetenen van een land hebben verricht met niet...Lees meer
inkomensverdeling
  ... de inkomensverdeling is in feite een verzamelnaam van verschillende mogelijkheden om het nationaal inkomen op te splitsen...Lees meer
secundaire inkomensverdeling
  ... onder de secundaire inkomensverdeling verstaan we de verdeling van het secundaire nationaal inkomen over personen in een land door...Lees meer