dinsdag 12 mei 2015

EGbeschikking

EGbeschikkingEen EGbeschikking was in de tijd van de EEG, dus voor de Europese gemeenschap een bindende instructie, die gold voor alle lidstaten van de EEG.

Een EG beschikking was in al zijn onderdelen verbindend.
Gebruikte begrippen in egbeschikking


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer