dinsdag 12 mei 2015

deviezenbank

deviezenbankEen deviezenbank is een kredietinstelling die door De Nederlandsche Bank NV is gemachtigd om onder haar toezicht bemiddeling te verlenen in het betalingsverkeer met niet-ingezetenen, kortom met betalingen naar het buitenland.
Gebruikte begrippen in deviezenbank


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betalingsverkeer
  ... met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer...Lees meer
ingezetenen
  ... de ingezetenen zijn alle personen en bedrijven die behoren tot de nederlandse economie dit zijn personen die langer dan één...Lees meer
kredietinstelling
  ... een kredietinstelling is de officiële naam van een bank of van andere rechtspersonen en natuurlijke personen die hun bedrijf maken...Lees meer

Begrippen waar deviezenbank in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

deviezenmutatie
  ... onder een deviezenmutatie verstaan een transactie die een wijziging in de deviezenvoorraad veroorzaakt we kunnen daarbij twee soorten transacties onderscheiden...Lees meer
deviezenpositie van een bank
  ... onder de deviezenpositie van een bank verstaan we de saldi van de verschillende nostrorekeningen van een deviezenbank...Lees meer