vrijdag 8 mei 2015

creatief boekhouden

creatief boekhouden


Onder het begrip creatief boekhouden verstaan we het voor het oog verbeteren van resultaten van bedrijven door het uitvoeren van boekhoudkundige trucs als het op- en afwaarderen van activa, doorschuiven van inkomsten en uitgaven, het werken met reserves etc.

Omdat er in het algemeen gewoon gebruik gemaakt wordt van de zeer vele regels die er zijn, is er in juridische zin geen sprake van misleiding of fraude maar er kan wel een verkeerd beeld naar buiten mee gesuggereerd worden.
Gebruikte begrippen in creatief boekhouden


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
fraude
  ... onder fraude verstaan we hier het bewust geven van een verkeerde voorstelling van zaken bij bedrijven adminstratie betalingen en dergelijke...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer