woensdag 6 mei 2015

corporatisme

CorporatismeOnder corporatisme verstaan we het samenwerken van grote belangenorganisaties zoals die van werkgevers en werknemers en de overheid om samen de verantwoordlijkheid te dragen voor bepaald beleid, zoals bijvoorbeeld het tot stand komen van een sociaal akkoord tussen het bedrijfsleven en de overheid.

Een bijkomend gevolg van deze innige samenwerking is dat de werking van het parlement erdoor uitgehold dreigt te worden.
Gebruikte begrippen in corporatisme


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijfsleven
  ... met de wat vage te generaliserende term "het bedrijfsleven" verstaat men meestal het geheel van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer