maandag 4 mei 2015

blokkeringsregeling

BlokkeringsregelingDe blokkeringsregeling is een soort beschermingsconstructie voor bedrijven tegen een ongewenste of ook wel een vijandige overname.

In de statuten is bij een blokkeringsregeling vastgelegd dat aandelen alleen met toestemming van de directie en/of de commissarissen mogen worden verkocht aan derden.
Gebruikte begrippen in blokkeringsregeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
commissarissen
  ... de commissarissen is de roepnaam voor raad van commissarissen commissarissen houden toezicht op de directie van een nv benoemen en...Lees meer
directie
  ... de directie wordt gevormd door een of meer directeuren van een bedrijf zoals bijvoorbeeld een bank...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer