dinsdag 12 mei 2015

Strips

StripsOnder Strips verstaan we los verhandelbare rechten op onderdelen van een (obligatie)lening .

Vaak vindt splitsing van de obligatie in de mantel en de coupons plaats.