dinsdag 5 mei 2015

Provisieafdrachtplicht

ProvisieafdrachtplichtDe provisieafdrachtplicht is een verplichting van de leden van de Vereniging voor de Effectenhandel om maandelijks aan genoemde vereniging een deel van de provisies voor aan- en verkoop van effecten en het afsluiten van premieaffaires af te dragen.
Gebruikte begrippen in provisieafdrachtplicht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer