dinsdag 5 mei 2015

Opschorting van handel

Opschorting van handelDe zogenaamde opschorting van handel is een maatregel die inhoudt dat de aanvang van de handel in een bepaald fonds voor een beperkte tijdsduur, bijv. 90 of 6o minuten wordt uitgesteld.

Het treffen van deze maatregel behoort tot de bevoegdheid van de Commissaris voor de Notering en heeft ten doel om te bereiken dat alle aan de handel deelnemende partijen over dezelfde informatie kunnen beschikken.

Opschorting van de handel is een minder verstrekkende maatregel dan een verbod tot handel.
Gebruikte begrippen in opschorting van handel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

commissaris
  ... onder commissionairsdwang verstaan we een bepaling in de zogenaamde beschikking beursverkeer 1947 die inhoudt dat aan en verkoop van effecten...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
notering
  ... het begrip notering kent meerdere betekenissen in de effectenwereld...Lees meer