zaterdag 16 mei 2015

Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten

Instelling voor Collectieve Belegging in EffectenOnder een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten ofwel ICBE verstaan we een beleggingsinstelling die bevoegd is om op Europees niveau te opereren.

Men zegt wel dat deze een Europees paspoort heeft.

Het gevolg hiervan is dat de Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten in alle lidstaten producten op financieel gebied aan mag bieden.

De Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten staat daarbij onder toezicht van het land waar de producten aangeboden worden. In Nederland zou dat bijvoorbeeld de AFM zijn
Gebruikte begrippen in instelling voor collectieve belegging in effecten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
beleggingsinstelling
  ... Een beleggingsinstelling is een organisatie die de door haar aandeelhouders dan wel participanten toevertrouwde gelden voor hen belegt...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
collectieve belegging
  ... onder een collectieve belegging verstaan we een belegging zoals die wordt verzorgd door speciale beleggingsmaatschappijen en voor beleggingsdepots ten...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer